ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

เนื่องด้วยปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น Eating Out Map จึงขอทำหน้าที่เชื่อมระหว่างชาวเชียงใหม่และกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้อาศัยดังกล่าวข้างต้น ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกิน แหล่งเที่ยว ตามเส้นทางแผนที่ นอกจากนี้ Eating Out Map ยังมีคอลัมน์แนะนำร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่กิจกรรรมต่างๆ ที่จะอัพเดทกันทุกฉบับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารและสาระประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะ รวมถึงข้อมูลด้านการบริโภค สถานที่จับจ่ายซื้อของ ตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น

แผนที่ Eating Out Map จัดทำและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ด้วยยอดพิมพ์จำนวน 20,000 ฉบับ จัดวางทุกๆ ต้นเดือนตามสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เคาน์เตอร์ Information ฝั่งผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ร้านอาหารและร้านกาแฟชั้นนำ อาทิเช่น ร้านกาแฟสตาร์บัคทุกสาขา ร้านกาแฟวาวีทุกสาขา ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รถเช่า บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฯลฯ โดยผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกระจายข่าวสารให้แก่ผู้อ่าน คือ Free online map เพียงสแกน QR Code ของ Eating Out Map ท่านจะสามารถเข้าใช้งานแผนที่ในรูปแบบของออนไลน์ทันที

Eating Out Map จึงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า จะเป็นแผนที่แหล่งกิน แหล่งเที่ยว ฉบับเดียวที่ทำให้ผู้อ่านได้เต็มอิ่มและสนุกกับการตามรอยในแผนที่ ทั้งร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสื่อด้านโฆษณาให้กับธุรกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายทั่วๆ ไป Eating Out Map หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมการเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย