News

 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ คว้ารางวัล “The Best of SHA Awards 2021” 

 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ คว้ารางวัล “The Best of SHA Awards 2021” 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ นำโดย เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร “The Best of SHA Awards 2021” รางวัลดีเยี่ยมประเภทที่พักและโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ 
ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.ชมพิศ วงศ์ฟู  ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
2. อัมพิกา ทรายอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
3. เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
4. อรวรรณ วรรณฤทธิ์ พนักงานแผนกต้อนรับ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
5. สมศักดิ์ เปาสอน ผู้จัดการแผนกห้องอาหาร โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

“THE BEST OF SHA AWARDS 2021” คือรางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน

ฝากความเห็น
x